Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Στελέχη Φορέων Στήριξης & Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές στην ΚΑΛΟ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Στελέχη Φορέων Στήριξης & Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές στην ΚΑΛΟ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Στελέχη Φορέων Στήριξης  & Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές στην ΚΑΛΟ

Θεσσαλονίκη │19 Απριλίου - 12 Μαΐου 2018

Θεωρώντας σημαντικό να ενισχυθεί μια δυναμική που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), το Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, το Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΜ και το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας πήραν την πρωτοβουλία να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα για τη σύνδεση της ΚΑΛΟ με την ένταξη ευάλωτων και ειδικών ομάδων. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του δυναμικού των φορέων στήριξης αυτών των ομάδων και την ευαισθητοποίηση υφιστάμενων φορέων ΚΑΛΟ για τη δυνατότητα ένταξης και απασχόλησης ατόμων από αυτές τις ομάδες.

Η πρώτη φάση αυτού του προγράμματος αφορά σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα απευθύνεται σε στελέχη που εργάζονται στην υποστήριξη ατόμων μελών ευάλωτων και ειδικών ομάδων, με έμφαση σε αιτούντες/ουσες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες/τριες, σε εξαρτημένους/ες – απεξαρτημένους/ες, σε άστεγους/ες και σε ΡΟΜΑ. Επίσης απευθύνεται και σε πολιτισμικούς/ες διαμεσολαβητές/τριες.

Πρώτη Επαφή
Βρείτε την ιδανικότερη διαδρομή για να έρθετε στο Κέντρο Εργάνη.

Το Κέντρο Εργάνη δημιουργήθηκε το 1991. Υποστηρίζει γυναίκες, νέους, δημιουργικές ομάδες και μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε θέματα απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του Κέντρου Εργάνη. Αφήστε το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνία

Κέντρο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών | Εργάνη

Καραβαγγέλη 1, Συκιές, 56625, Θεσσαλονίκη

+30 2310 621 166

+30 2310 621 648

ergani@ergani.gr

www.ergani.gr