Το έργο Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.Ι

Το έργο Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.Ι

Το έργο Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.Ι

Το έργο εστίαζε στην πολιτισμικά ενημερωμένη κοινωνική ταυτότητα των γυναικών και πώς αυτή επηρεάζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου ήταν:

  • Η εμπειρική διερεύνηση παραγόντων κοινωνικής ταυτότητας που μπορούν να εξηγήσουν διαφορές ως προς την επιχειρηματική πρόθεση και τη συμπεριφορά ανδρών και γυναικών, αλλά και υπο-ομάδων γυναικών, ομάδες γυναικών (άνεργες, αυτο-απασχολούμενες, απασχολούμενες στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) που επιδεικνύουν ή δεν επιδεικνύουν επιχειρηματική πρόθεση ή συμπεριφορά.
  • Η εμπειρική διαπίστωση πώς η διακύμανση αυτών το παραγόντων μπορούν να εξηγήσουν την ανάπτυξη υφιστάμενων γυναικείων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
  • H ανάπτυξη πολιτισμικά-εστιασμένων εργαλείων μέτρησης κατάλληλων για τη μελέτη, αλλά και εφαρμογή ζητημάτων επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες που έχουν παρόμοια οικονομική και πολιτισμική δομή με την Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος ήδη χρησιμοποιούνται από το Κέντρο «ΕΡΓΑΝΗ» σε εκπαιδευτικά, συμβουλευτικά καθώς και business coaching προγράμματα που στοχεύουν στο γυναικείο πληθυσμό.

Εταίροι του έργου ήταν: το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Κέντρο Εργάνη.

Το έργο υλοποιήθηκε από το Ιανουάριο του 2016 έως και τον Μάρτιο του 2017.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Περισσότερες πληροφορίες http://foremost.tuc.gr/el/

Πρώτη Επαφή
Βρείτε την ιδανικότερη διαδρομή για να έρθετε στο Κέντρο Εργάνη.

Το Κέντρο Εργάνη δημιουργήθηκε το 1991. Υποστηρίζει γυναίκες, νέους, δημιουργικές ομάδες και μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε θέματα απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του Κέντρου Εργάνη. Αφήστε το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνία

Κέντρο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών | Εργάνη

Καραβαγγέλη 1, Συκιές, 56625, Θεσσαλονίκη

+30 2310 621 166

+30 2310 621 648

ergani@ergani.gr

www.ergani.gr