What we do

What we do

What we do

Σήμερα παρέχουμε υπηρεσίες ενημέρωσης, πληροφόρησης, συμβουλευτικής και ευέλικτης κατάρτισης σε γυναίκες που αναζητούν απασχόληση ή θέλουν να δημιουργήσουν ή να βελτιώσουν μια επιχείρηση. 
Επίσης παρέχουμε τις ίδιες υπηρεσίες ομάδες νέων, δημιουργικές ομάδες που θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή ένα κοινό ομαδικό εγχείρημα.

Ομαδικές εκπαιδεύσεις:

  • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας
  • Αξιολογείστε την επιχειρηματική σας ιδέα
First Contact
Find your way to Ergani.

Ergani Center was established in 1991. EC is a non Governmental, non profit making organization. Supports women, young people and people facing social exclusion on employment and entrepreneurship issues.

Newsletter

Newsletters

Stay informed about Erganis' programs and services. Leave us your email and subscribe to our newsletter.

Contact

Center for the support of employment and enterpreneurship of women | Ergani

Karavaggeli 1, Sykies, 56625, Thessaloniki, Greece

+30 2310 621 166

+30 2310 621 648

ergani@ergani.gr

www.ergani.gr